Workshop I – Location and Time Maps / Zaman ve Mekan Haritaları

Workshop I – Location and Time Maps / Zaman ve Mekan Haritaları

07.12.2013, SALT Galata

2014-04-29 11.28.08

Dinamik şehir hayatında gündelik nesne, yer, kişi ve olaylar hakkında sürekli olarak bilgi üretiliyor. Bu düzensiz ve kopuk bilgilerdeki artış ve bunların hayatta kapladığı yoğun alan, etkileşimli ortam tasarımı açısından önemli bir araştırma ve tartışma konusu oluşturuyor.

SALT Yorumlama tarafından düzenlenen “Zaman ve Mekân Haritaları” atölyesinde, söz konusu tasarım problemi, etkileşim tasarımı ve veri görselleştirme ekseninde ele alınacak. Üniversite öğrencilerine yönelik atölyenin yürütücülüğünü, etkileşim tasarımcıları Asım Evren Yantaç, Özge Genç ve Damla Çay yapacak. Atölye süresince öğrenciler, konum, nesne, olay ve zaman ilişkilerini yaratıcı ve alternatif görselleştirme çözüm önerileri üzerinden inceleyecekler.

 

2014-04-29 11.25

SALT Galata’da yapılacak atölyede, Galata, Şişhane ve Karaköy’ü içeren pilot bölge esas alınarak zaman, ilgi alanı ve süreç konseptleri bağlamında eş zamanlı görselleştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Atölye sonunda ise, her bir yaklaşıma uygun farklı görselleştirme, bilgi mimarisi ve dolaşım alternatifleri üretilecek.

2014-04-29 11.29.18

 In a dynamic city life, there is nonstop information production about objects, places, people, and events. The increase of this formless and disconnected information creates a huge clutter, and with the extensive space that it occupies in life, it reveals an important research subject in the field of interactive media design.

The workshop, `Location and Time Maps`, which is organized by SALT Yorumlama will be covering subjects of design problems, interaction design and data visualization. Workshop will be conducted by Asım Evren Yantaç, Özge Genç, and Damla Çay.Throughout the workshop university students will be analyzing and discussing creative visualization solutions for relations between locations, objects, events, and time.

Based on a pilot area where Galata, Sishane, and Karakoy is included; simultaneous visualization exercises will be done to cover interests and time concepts. At the end of the workshop at SALT Galata , different alternatives  of visualization, movements in the city, and information architecture will be produced for different approaches.

 

Design Lab / Koç University / Istanbul