Workshop II – Dolaşım Haritaları / Circulation Maps

Workshop II – Dolaşım Haritaları / Circulation Maps

27.01.2014,  Koç Üniversitesi

Picture1

Şehrin ritmini belirleyen en önemli unsur, kullanıcılarının hareketleridir.
Bu atölye çalışmasında katılımcılardan, Beyoğlu bölgesinde geçen senaryolar üzerinden harita üzerinde veri görselleştirmeleri istenmektedir.

Bu senaryolar; esnaf, aile, turist, engelli, çalışan, evsiz, çift, sokak hayvanları, yerli turist gibi şehir içindeki farklı karakterlerin şehir içindeki dolaşımlarını baz almaktadır.

Katılımcılardan bu karakterlerin hareketleri ve durumlarını görselleştirmelerinin yanı sıra, farklı lokasyonlardaki insan yoğunluğu ve akışı, bunların yanında çevresel faktör olarak gece ya da gündüz olma durumunu dikkate almaları beklenmektedir.
Katılımcılar bu karakterlerin dolaşımlarını görselleştirirken istedikleri yöntemleri kullanmakta serbesttirler. Tasarlanan haritalar, statik ya da hareketli olabilirler.

Picture3

Movement of people is the biggest fact in determining a city’s rhytm . At this workshop, participants are asked to visualize data on maps based on the scenarios which take place in Beyoglu.

These scenarios are based on the movements of different characters in a city including; tradesmen, families, homeless people,  tourists, disabled people, working people, couples, street animals, and local tourists. Besides visualizing their movements and statuses, participants are asked to consider population density in different locations, environmental factors, and also day and night conditions. Participants are free to use any techniques while visualizing movements of  the characters. These designed maps can be static or animative.

Design Lab / Koç University / Istanbul